Rätta svaren från Sågmyra SK’s tipspromenad tisdag 9 augusti.
Vuxenfrågor: 1. 11 september 2. Kajsa Frick 3. Mars 4. Laurel och Hardy 5. Spanien 6. Danmark 7. AC/DC 8. Televerket 9. 30 år 10. 50 11. Nalle Puh12. Mykologi
Skiljefråga: 230 sidor.
Rätt rad: 1xx 121 x12 xx2

Barnfrågor: 1. England 2. Tiktok 3. Hur mycket bär man vill 4. Egypten 5. 52 6. Ö 7. Italien 8. 30 9. 1.5% 10. Magnus Holmström 11. Hermione och Ron 12. 6 st
Rätt rad: x22 2×1 2xx xx1

Välkommen åter tisdag 16 augusti, start mellan 18-19 från Svensgården.